Privacyverklaring

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat deĀ behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegdenĀ geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wanneer u meer informatie wilt over de Privacy wet (AVG) kijk dan onder de onderstaande link.

Download Privacy beleid: Ans Dohmen Verliesbegeleiding.