Voorbespreking van uw uitvaart

Met Ans Dohmen terugkijken op het spoor van herinneringen

Wanneer het einde nadert, kunt u behoefte hebben om samen met uw naasten het afscheid vorm te geven. Het is goed om hierbij stil te staan.

Ik kom bij u thuis of op uw verzorgingsadres. Samen met u en uw naasten bespreken we de invulling van het aanstaande afscheid en hoe u uw afscheidsdienst vorm wil geven.