Ritueelbegeleider bij leven

Wanneer het einde nadert, kunt u behoefte hebben om samen met uw naasten het afscheid vorm te geven. Het is goed om hier met elkaar bij stil te staan.

Als ritueelbegeleider bij leven kom ik bij u thuis of op het verzorgingsadres. Onder mijn begeleiding kunt u samen terugkijken op het geleefde leven. Liefdevol en met warmte kunt u in verbondenheid het spoor van herinneringen samen nog eens doorlopen. Met een ritueel afscheidsmoment, (muziek, gedichten, persoonlijke woorden en symbolische handelingen) stil te staan bij het naderende afscheid.

Een ritueel afscheid tijdens het leven houdt in:
  • Samen vorm geven aan een ritueel afscheidsmoment bij leven
  • Warm en liefdevol terugkijken op het spoor van herinneringen
  • Eventuele hobbels uitspreken en waar nodig vergeving schenken
  • Symbolische handelingen verwerken in het ritueel afscheid
Van hobbels naar vergeving schenken

Een ritueel afscheid tijdens het leven is een moment om terug te kijken op het leven en samen uit te spreken wat waardevol was. Maar het kan ook een moment zijn om te bekijken wat wellicht anders had gekund. Het is niet altijd eenvoudig om eerlijk te zeggen wat je op je hart hebt. Ik kan mensen hierbij helpen, zodat ze op een respectvolle manier de hobbels bespreekbaar maken. Soms is het nodig om daarbij vergeving te schenken. Zodat bij het werkelijke afscheid gezegd kan worden “Het was goed zo”.

"Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen"