Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden.
Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar te maken.

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereninging de VIV.
De drie stappen van de WKKGZ WKKGZ3stappen (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg)
Klik hier voor het Klachtenformulier-client.

 

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). 

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de overheid besloten dat je als cliënt van een zorgverlener makkelijk en toegankelijk je klacht moet kunnen delen.  Doel van de wet: dat je als cliënt feedback moet kunnen geven over de zorg die je ontvangen hebt, zodat de zorgverlener kan leren van je bevindingen en deze kan verbeteren.  Deze wet maakt het voor jou als client overzichtelijk wat de stappen zijn die je dient te bewandelen om je klacht kenbaar te maken. 

De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders. Drie stappen binnen de WKKGZ wet.

 1.Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.

2.Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging VIV en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt.  Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. info@vivnederland.nl, de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan (https://www.camcoop.nl). 

3.Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie voorgelegd. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.degeschillencommissiezorg.nl. Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen. Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag. 

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. 

Groet, Ans Dohmen-Bakker. Via deze link vind je mijn registratie bij de geschillencommissie https://www.camcoop.nl/ 06-30401181 . info@ansdohmen.nl

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Meer informatie kunt u op deze website nalezen.